เปิดตัวเว็บไซต์และเฟสบุค ศูนย์แรงงานไทย (Thai Labor Center)

ศูนย์แรงงานไทย (Thai Labor Center) เปิดตัวเว็บไซต์และเฟสบุค 
เพื่อจับคู่ความต้องการจ้างงานสำหรับคนไทยในแคลิฟอร์เนีย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญชวนเจ้าของร้านอาหาร / ร้านค้า ผู้ต้องการหางาน และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยเฉพาะในเขตนครลอสแอนเจลิส ใช้บริการเว็บไซต์และเฟสบุคของศูนย์แรงงานไทย (Thai Labor Center) ซึ่งจัดทำโดยหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย และบริษัท Zurround Media โดยเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อเป็นช่องทางในการจับคู่ความต้องการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง (หางาน / รับสมัครงาน) และรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• เว็บไซต์ https://www.thailaborcenter.com/ 
• เฟสบุค https://www.facebook.com/thailaborcenter/

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส