สรุปผลการสัมมนา “กฎหมายแรงงานเพื่อธุรกิจร้านอาหารไทย”

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอสรุปผลการสัมมนา “กฎหมายแรงงานเพื่อธุรกิจร้านอาหารไทย” เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม Hollyview Meeting Hall ไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส
http://www.thaiconsulatela.org/pressrelease_detail.aspx?press_id=556

ที่มา: เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส : http://www.thaiconsulatela.org
Facebook: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส Royal Thai Consulate-General Los Angeles