สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจัดงานวันชาติที่โรงแรมมิลลิเนียม บิลท์มอร์ ลอสแอนเจลิส

เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส หัวหน้าสำนักงานและข้าราชการทีมประเทศไทยนครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑.งานวันชาติมีผู้เข้าร่วมกว่า ๓๕๐ คนจากแวดวงต่าง ๆ ของสหรัฐฯ และผู้นำชุมชน/สมาคมไทยต่าง ๆ ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมถึงสื่อมวลชนสหรัฐฯ และสื่อมวลชนไทยท้องถิ่น
ผู้แทนภาครัฐของฝ่ายสหรัฐฯ ที่มาแสดงความยินดีโดยคำกล่าวหรือการมอบสารแสดงความยินดี อาทิ
– นาย Mitch O’Farrell สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิสเขต ๑๓ (ครอบคลุมไทยทาวน์)
– นางสาว Nina Hachigian รองนายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิส (ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
– นาย Ali Sajjad Taj นายกเทศมนตรีเมือง Artesia
– นาย Chin Ho Liao สมาชิกสภาเมืองซานกาเบียล
– ผู้แทนนาง Laura Friedman สมาชิกสภาแคลิฟอร์เนีย (Assemblywoman) เขต ๔๓
– นาง Lourdes Saab หัวหน้างานด้านพิธีการทูต (Chief of Protocol) ของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้
– นาย Tom Labonge อดีตสมาชิกสภานครลอสแอนเจลิสเขต ๔
– นาย Jim McDonell อดีตหัวหน้าตำรวจของเขตลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้

๒.กงสุลใหญ่ฯ ได้นำผู้เข้าร่วมงานถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และชาวไทย และดื่มอวยพรแด่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และชาวสหรัฐฯ

๓.กงสุลใหญ่ฯ กล่าวสุนทรพจน์ถึงความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ และทิศทางพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทยตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ยืนยันการจัดการเลือกตั้งในปีหน้า ซึ่งไทยจะเป็นประธานอาเซียนด้วยนอกจากนี้ยังกล่าวถึงผลงานที่สำคัญของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้านเศรษฐกิจ กงสุลและชุมชนตามนโยบาย 3c (Consular, Economic, and Community)

๔.ในงานเลี้ยงรับรอง ได้จัดให้มีการแสดงดนตรีไทยสากล การร้องและเต้นโปงลางโดยนักเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดไทยลอสแอนเจลิส และการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทย ผ้าไทยและเครื่องประดับของไทย โดยร้านเดอะภูเขา ไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส

๕.สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักได้แก่ LAX-C ผู้นำเข้าและขายส่ง ธนาคารกรุงไทยและธนาคารกสิกรไทย นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากร้านเดอะภูเขา เครื่องประดับ Klin เถ้าแก่น้อย เครื่องดื่มเบียร์สิงห์และเบียร์ช้าง และผู้สนับสนุนอื่น ๆ อีกหลายราย

ที่มา: เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส :
http://www.thaiconsulatela.org
Facebook: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส Royal Thai Consulate-General Los Angeles