เตรียมการจัดตั้งศูนย์แรงงานไทย Thai Labor Center

หอการค้าฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ เตรียมการจัดตั้งศูนย์แรงงานไทย Thai Labor Center โดย Zurround Media เป็นผู้สนับสนุนในส่วนของระบบการใช้งาน

เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๑ ประธานหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย ที่ปรึกษาหอการค้าฯ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและผู้เกี่ยวข้องได้ปรึกษาหารือเตรียมการการตั้งศูนย์แรงงานไทย สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑.ศูนย์แรงงานไทยจะจัดทำในรูปเว็บไซต์ที่จะเป็นศูนย์กลางการจับคู่ความต้องการจ้างงานระหว่างเจ้าของกิจการที่ต้องการหาแรงงานหรือผู้รับสมัครงาน และผู้สมัครงานหรือลูกจ้าง ให้ทั้งสองฝ่ายได้ทราบข้อมูลความต้องการของกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแรงงาน และเพิ่มโอกาสในการหางานของผู้สมัครงาน โดยใช้ชื่อว่า www.thailaborcenter.com

๒.รูปแบบของเว็ปไซต์และการใช้งาน
๒.๑ ผู้รับสมัครงานหรือนายจ้างล็อคอินและกรอกใบสมัครลงทะเบียนเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร ความต้องการแรงงาน ตลอดจนสิทธิประโยชน์สำหรับผู้สมัครงานหรือลูกจ้าง แล้วส่งให้แอดมินของเว็บไซต์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นก่อนที่จะนำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์
๒.๒ ผู้สมัครงานหรือลูกจ้างล็อคอินและกรอกใบสมัครลงทะเบียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้สมัครงานและความต้องการจ้างานต่าง ๆ แล้วส่งให้แอดมินของเว็บไซต์เพื่อพิจารณาตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะนำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์
๒.๓ หอการค้าฯ จะจัดให้มีแอดมินคอยดูแลเว็บไซต์ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และช่วยตอบคำถาม เพื่อสร้างความแตกต่างจากการประกาศหางานในเฟสบุ๊คหรือสื่อมวลชนทั่วไป และจะเป็นเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการใช้งานและดูเรียบง่าย

๓.ในช่วงแรก ศูนย์แรงงานไทยจะเปิดให้บริการเฉพาะธุรกิจร้านอาหารไทยในนครลอสแอนเจลิสก่อน และจะขยายไปยังสาขาอาชีพธุรกิจอื่น ๆ และเขตมลรัฐอื่น ๆ ในเฟสต่อไปในอนาคต

๔.สถานกงสุลใหญ่ฯ และหอการค้าฯ จะประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์ฯ ผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ รวมไปถึงการสร้างลิงค์เว็บไซต์ Thai Labor Information Center ไว้ในเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และของสภาหอการค้าฯ รวมทั้งองค์กรหุ้นส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕.การจัดการเว็บไซต์ (เพิ่มเติม)
๕.๑ ในเว็บไซต์จะสามารถทำการสุ่มเลือกผู้ที่ลงประกาศรับสมัครงานให้เป็นตัววิ่งอยู่ในช่อง spotlight เพื่อที่จะให้ผู้ที่ลงทะเบียนหางานได้เห็น
๕.๒ หากมีการว่าจ้างงานระหว่างผู้รับสมัครงานกับผู้สมัครงานไปแล้วผู้ที่ลงรับสมัครงานต้องแจ้งให้แอดมินทราบเพื่อที่จะลบโฆษณารับสมัครงานที่ลงไปแล้วทิ้งไป

ที่มา: เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส :
http://www.thaiconsulatela.org
Facebook: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส Royal Thai Consulate-General Los Angeles